ZWIPE: FÖRSÄLJNING 0,6 MLN NOK 1 KV (0,3)

2022-04-28 08:21:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det norska biometribolaget Zwipe hade en försäljning på 0,6 miljoner norska kronor (0,3) under det första kvartalet 2022.

Det framgår av bolagets kvartalsuppdatering.

Det genomsnittliga månatliga operativa kassaflödet uppgick till -8,3 miljoner norska kronor under det första kvartalet 2022, vilket kan jämföras med -6,3 miljoner norska kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Bolaget hänvisar det ökade negativa kassaflödet till en planerad aktivitetsökning sedan Zwipe har utökat sin personalstyrka för att svara upp mot den högre efterfrågan på tester och utveckling av bolagets lösningar för betalningar och accesskontroll.

Vid utgången av första kvartalet hade Zwipe en kassa på 131 miljoner norska kronor (109).Direkt-SE