ZORDIX: OMS OCH RES STEG 3 KV, ANLITAT PARETO FÖR FÖRVÄRV (NY)

2021-11-25 08:49:14

(Tillägg: sista stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gamingbolaget Zordix redovisar en nettoomsättning på 109 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (1,3).

Det framgår av delårsrapporten.

Ebitda i kvartalet uppgick till 16,8 miljoner kronor (1,9) och rörelseresultatet på ebit-nivå blev 4,8 miljoner kronor (1,4).

Omsättningsökningen och det förbättrade ebitda-resultatet förklaras av bolaget med "den intensiva förvärvstakten". Antalet anställda uppgick till 110 vid periodens utgång, varav närmare 80 arbetar med utveckling av spel.

Under rubriken väsentliga händelser efter periodens slut skriver Zordix att bolaget har anlitat Pareto Securites "för en förestående förvärvsdiskussion".Direkt-SE