ZORDIX: FÖRVÄRVAR SPELFÖRLÄGGAREN MERGE GAMES FÖR 10 MLN GBP

2021-05-27 08:13:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gamingbolaget Zordix förvärvar den brittiska spelförläggaren Merge Games Ltd för 10 miljoner pund på kassa- och skuldfri basis. 4 miljoner pund betalas kontant varav 6 miljoner i nyemitterade B-aktier i Zordix.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under perioden april 2020 – mars 2021 genererade Merge Games cirka 147 miljoner kronor i intäkter och 33 miljoner kronor i ebitda-resultat. Bolagets nettoomsättning har ökat med 38 procent på årsbasis sedan räkenskapsåret 2018/19.

Merge Games beskrivs som en oberoende global förläggare och utvecklare av spel till pc och konsol som grundades 2010.

"Merge Games har en stark marknadsposition och en lång historia av att framgångsrikt ta spel till nya plattformar och marknader. Genom förvärvet stärker Zordix sin förlagskapacitet och ser goda möjligheter till att ytterligare accelerera Merge Games tillväxt genom samarbete med andra bolag inom koncernen och lansera pågående och nya utvecklingsprojekt i eget led", skriver Zordix i pressmeddelandet.

Den kontanta delen av köpeskillingen ska finansieras genom en lånefacilitet om 60 miljoner kronor. Den delen av köpeskillingen som ska betalas i form av aktier av serie B i Zordix, 1.565.426 stycken, kommer att erläggas genom en riktad nyemission till säljarna av Merge Games.

Förutsatt att vissa på förhand överenskomna finansiella mål uppfylls efter tillträdet fram till slutet av innevarande räkenskapsår, kan maximalt 2,5 miljoner pund betalas kontant såsom tilläggsköpeskilling.

Tillträde av förvärvet förväntas ske i juni 2021.Direkt-SE