ZORDIX: EBIT-RESULTAT BLEV -2,0 MLN KR 2 KV (2,1)

2021-08-26 08:29:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gamingbolaget Zordix redovisar en omsättning på 92,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (3,9) med stöd av förvärv. Rörelseresultatet, ebit, blev -2,0 miljoner kronor (2,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,9 miljoner kronor (2,5).

Bolagets listbyte till Nasdaq First North har medfört ökad kännedom om Zordix, vilket skapat nya möjligheter till såväl internationella som svenska förvärv, samt den kapitalanskaffning som är kopplad till förvärven, enligt vd Matti Larsson.

"Tack vare detta kan koncernen nu visa starka kassaflöden, god resultatutveckling och en mycket imponerande tillväxt. Utsikterna för Zordix ser bättre ut än någonsin", kommentar vd:n som betonar att bolagets förvärvspipeline ständigt fylls på med nya strategiskt väl valda förvärvskandidater.Direkt-SE