ZORDIX: EBIT-RESULTAT BLEV -0,1 MLN KR 4 KV (-0,9)

2021-02-25 08:46:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gamingbolaget Zordix redovisar en omsättning på 1,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (1,9). Rörelseresultatet, ebit, blev -0,1 miljoner kronor (-0,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1,1 miljoner kronor (-6,8).

"Under fjärde kvartalet har vi börjat bygga ett starkare M&A-team för att kunna satsa vidare enligt vår offensiva förvärvsbaserade tillväxtplan. Som förvärvet av vårt nya dotterbolag Just For Games har visat, satsar vi på förvärv som både kompletterar vår familj i kunnande och som även kan påvisa starka kassaflöden och god vinst med bra tillväxt", skriver vd Matti Larsson i rapporten.

Zordix tre studios Zordix Racing, Dimfrost och Invictus Games har under det fjärde kvartalet planenligt fortsatt utvecklingen av bolagets egenfinansierade spel under egna varumärken, framgår det.

"I vårt indiespelsförlag Zordix Publishing har ett antal mindre titlar lanserats och arbetet fortsätter under inledningen av 2021 med färdigställandet av det största spelet hittills, Flåklypa Grand Prix, där Zordix Publishing är förläggare och Invictus Games utvecklar spelets racingdel. Under 2021 kommer vårt distributionsnätverk för indiespel att utökas med fler säljkanaler och partners", skriver vd:n.Direkt-SE