ZINZINO: EBITDA 25,8 MLN KR 1 KV (37,3), STÅR FAST VID 2022-MÅL

2022-05-13 08:32:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Direktförsäljningsbolaget Zinzino, som är listat på First North, redovisar ett ebitda-resultat på 25,8 miljoner kronor (37,3) för det första kvartalet 2022.

Ebitda-marginalen minskade till 7,7 procent (11,2). Marginalförsämringen hänvisas främst till ökade kostnader för organisationen jämfört med första kvartalet 2021 som uppkommit i takt med den strategiska expansionen under föregående år.

"Även om lönsamheten under första kvartalet 2022 inte nådde upp till motsvarande nivåer motsvarande period föregående år var den högre än förväntat givet nuvarande organisation och kostnadsstruktur i koncernen", skriver bolaget i rapporten.

Totala intäkter uppgick till 334 miljoner kronor (333). Bolaget har tidigare redovisat att första kvartalets försäljning var 333 miljoner kronor.

För helåret 2022 vidhåller Zinzino målet om att de totala intäkterna skall överstiga 1.500 (1.371) miljoner kronor, kombinerat med en ebitda-marginal överstigande 7 procent, enligt rapporten.

"Även om intäkterna är i stort sett på samma nivå som föregående år är jag nöjd med det första kvartalet 2022. Trots ett tragiskt krig som också gör finansmarknaderna mer turbulenta, vilket i sin tur påverkar inflation, räntor, energiförsörjning och dessutom fortsatt påverkan från covid, klarar vi av att hålla uppe tidigare försäljningsnivåer", skriver Zinzinos vd Dag Bergheim Pettersen.Direkt-SE