ZICCUM: MÅL INGÅ FLER PARTNERSAMARBETEN LAMINARPACE

2022-03-03 08:57:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ziccum, som utvecklar vacciner, har för avsikt att öka takten i affärsutvecklingsarbetet och siktar på att ingå fler industriella samarbeten för utvärdering av bolagets teknik Laminarpace.

Det skriver Ziccum i en lägesuppdatering sedan bolagets vd Göran Conradson för en dryg vecka sedan avsatts.

Den 22 februari meddelade Ziccum att Göran Conradson lämnat bolaget och att finanschef Frida Hjelmberg blivit tillförordnad vd, med motiveringen att Ziccum inte utvecklats enligt styrelsens förväntningar.

Nu skriver Ziccum att bolagets interna prioriteringar enligt styrelsen inte har legat i linje med strategin, och att för lite resurser lagts på att uppnå de viktigaste målen. Bolagets affärsmodell bygger på att licensiera ut rättigheterna att använda dess teknik för produktion av specifika produkter, till exempel ett vaccin.

Strategin bygger på fyra prioriterade aktiviteter, skriver Ziccum. Dessa är i korthet att bedriva en aktiv affärsutvecklingsagenda, där befintliga och potentiella partners bearbetas, att generera laborativa data som bekräftar teknikens kapacitet (proof of concept), att utveckla tekniken och anpassa den för licenstagares krav, samt att utveckla koncept för hur tekniken kan anpassas och integreras kommersiellt.

"Med ny ledning är det styrelsens mål att öka takten i framför allt affärsutvecklingsarbetet med målet att ingå fler industriella samarbeten för utvärdering av Laminarpace och avancera existerande samarbeten till förhandlingar om kommersiella villkor och licensavtal", skriver Ziccum.

Bolaget skriver vidare att det är styrelsens ambition att, så långt det är möjligt, öka transparensen och tydligare kommunicera framsteg i pågående projekt.

Vad gäller rekrytering av en ny permanent vd finns det enligt Ziccum ännu ingen prognos för när en sådan kan tillträda. Att genomföra rekryteringen så snart som möjligt har dock högsta prioritet, enligt styrelsen.Direkt-SE