ZICCUM: GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 44–79 MLN KR

2021-12-16 20:54:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ziccum har beslutat om en riktad emission kring 1,3 miljoner units, motsvarande cirka 4 miljoner aktier och drygt 2,7 miljoner teckningsoptioner.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen för aktierna fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och uppgick till 33 kronor per unit, motsvarande 11 kronor per aktie. Aktien avslutade handeln på torsdagen vid 12:46 kronor per aktie.

Ziccum tillförs omgående 13,2 miljoner och ytterligare 30,8 miljoner kronor efter godkännande av en extra bolagsstämma, före emissionskostnader. Bolaget kan tillföras ytterligare högst cirka 35 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av 1 aktie till kursen 13:20 kronor.

En majoritet av emissionen är därmed objekt för ett godkännande i en extra årsstämma, som planeras att hållas den 18 januari.

Den riktade emissionen medför en sammanlagd utspädningseffekt, vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, om högst cirka 68 procent.

Emissionslikviden avses att användas till att finansiera Ziccums strategiska fokus på vacciner avsedda för covid-19 och möjliggöra satsningar på kommersiella samarbeten runt bolagets "unika teknologi för att framställa temperaturstabila vacciner".

"Genom att öka investeringstakten inom Covid-19 vacciner tror vi att det finns mycket stora värden att skapa för våra aktieägare och slutändan samhället i stort. Därför är vi väldigt glada över att ha kunnat genomföra en emission som på ett effektivt sätt tillför kapital till Ziccum och som tillåter oss hålla fortsatt hög takt i utveckling och inte minst externa samarbeten", kommenterar styrelseordföranden Fredrik Sjövall.

Tecknare i den riktade emissionen utgörs av ett antal kvalificerade och välrenommerade investerare, menar Ziccum.Direkt-SE