ZAPLOX: OMSÄTTNINGEN STEG TILL 1 MLN KR 1 KV (0,6)

2022-05-24 09:06:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Zaplox, som erbjuder nyckellösningar till hotell och kasinon, hade en nettoomsättning på 1,0 miljoner kronor under det första kvartalet 2022 (0,6).

Det framgår av delårsrapporten.

Intäkterna för abonnemang har ökat med 55 procent medan startavgifterna (engångsintäkterna) har ökat med 18 procent.

"De ökade intäkterna för abonnemang är ett resultat av den positiva försäljningsutveckling som skett under 2021 i kombination med en snabbare process för 'onboarding' av nya kunder", skriver bolaget.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,6 miljoner kronor (-8,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,7 miljoner kronor (-6,0) och vid periodens utgång uppgick likvida medel till 14,6 miljoner kronor (8,3).Direkt-SE