ZAPLOX: ÖKAD OMS, MINSKAD FÖRLUST 3 KV

2022-10-26 08:51:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Zaplox, som erbjuder lås- och incheckningslösningar, redovisar en nettoomsättning på 1,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (0,9).

Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,1 miljoner kronor (-9,1).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 miljoner kronor (-7,2).

Likvida medel uppgick till 18,5 miljoner kronor vid periodens utgång (6,7).

"När vi kliver ut ur Q3 kan vi med stolthet blicka tillbaka på ett kvartal som sett till kontrakterade dörrar utmärker sig som det näst starkaste sedan pandemins intåg. Vi fortsätter att leverera kommersiellt och har i tre kvartal i följd visat en stark ökning av kontrakterade dörrar", kommenterar vd Tess Mattisson i rapporten.Direkt-SE