Rapport Den tyska nätmodehandlaren Zalando omsatte 2.730 miljoner euro under årets andra kvartal, motsvarande en försäljningstillväxt på 40 procent. Snittestimatet av tio analytikers prognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på en omsättning på 2.704 miljoner euro och en försäljningstillväxt på 32,9 procent.

Zalandos justerade rörelseresultat uppgick till 184 miljoner euro och den justerade rörelsemarginalen blev 6,7 procent.

Analytikernas snittestimat var ett justerat rörelseresultat på 192 miljoner euro och en justerad rörelsemarginal på 5,1 procent.

Zalando upprepar sina prognoser för helåret 2021. GMV-försäljningen (”gross merchandise value”) spås öka med 31-36 procent och att intäktstillväxten ska bli 26-31 procent. Det framgår också av Zalandos delårsrapport.

Zalando upprepar vidare att det justerade rörelseresultatet helåret 2021 ska landa inom intervallet 400-475 miljoner euro.

Inför rapporten räknade analytikerna i snitt med att GMV-försäljningen helåret 2021 ska öka med 35,4 procent och intäkterna med 30,1 procent, enligt Infront. Det justerade rörelseresultatet väntades bli 468 miljoner euro

”Gross merchandise value” är ett mått på värdet på produkter sålda via Zalandos plattform, inklusive moms.