Ytterligare arbetstagarrepresentant utsedd till SkiStars styrelse

2023-02-13 08:50:00

SkiStar AB (publ) meddelar idag att Tobias Englund har utsetts till Unionens arbetstagarrepresentant i SkiStar AB:s styrelse från och med den 9 maj 2023. I och med detta beslut ingår därefter i SkiStars styrelse – i tillägg till de av bolagsstämman valda sju ledamöterna – två arbetstagarrepresentanter, utsedda av Unionen respektive av Hotell- och Restaurangfacket.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 13 februari 2023 klockan 08.50 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.
Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilaga


GlobeNewswire