USA USA:s finansminister Janet Yellen gick på fredagen ut och varnade kongressen i USA att landet sannolikt kommer att nå sin lagstadgade skuldgräns nästa torsdag, den 19 januari, varpå flera extraordinära åtgärder i så fall skulle behöva vidtas. Det rapporterar flera internationella medier på fredagskvällen.

”När gränsen är nådd kommer finansministeriet att behöva börja vidta vissa extraordinära åtgärder för att förhindra att USA inte uppfyller sina skyldigheter”, sade Yellen.

Dessa extraordinära åtgärder skulle bland annat innebära att lösa in befintliga, och avbryta nya, investeringar i olika socialförsäkringar samtidigt som man skulle avbryta återinvesteringen av en statlig värdepappersfond, skriver Bloomberg.

Med insatta åtgärder menar Yellen att USA skulle klara sig ifrån att hamna i en så kallad default fram till juni. Men för att skydda USA:s ”fulla tro och kredit” skulle dock skuldtaket, som i nuläget ligger på cirka 31,4 biljoner dollar, behövas höjas, menar Yellen.

Den senaste höjningen av den federala skuldgränsen gjordes av kongressen i december 2021.