Bankfrossan USA överväger inte några totala insättningsgarantier utan godkännande från kongressen, sade finansministern Janet Yellen till medlemmar i ett utskott i senaten på onsdagen.

Flera olika grupper har senaste veckorna velat se någon form av universell insättningsgaranti efter att staten garanterade större delen av insättningarna vid kollapsade Silicon Valley Bank och Signature Bank tidigare under månaden.

På frågan om finansdepartementet övervägde att kringgå kongressen för att garantera alla insättningar svarade Janet Yellen att hon ”inte har övervägt eller diskuterat något som har att göra med en universell försäkring eller garanti av alla insättningar”.

I dagsläget ligger insättningsgarantin i USA på 250.000 dollar och kongressen har befogenhet att till exempel tillfälligt suspendera gränsen.