Yaleportföljen Poängen med att äga tillgångar utanför aktiemarknaden har varit tydlig i inledningen av 2022. Yaleportföljen som vi skapade 2019 gav fin avkastning och nu skapar vi 2022 års upplaga.

En bred portfölj som inte bara är beroende av aktiemarknaden är modellen för de hundratals miljarder dollar som de amerikanska Universiteten förvaltar i sina donationsfonder. Reala tillgångar, riskkapital och räntebärande värdepapper är exempel på tillgångar som ingår i förvaltningen genom den så kallade Yalemodellen. 

När vi satte samman en portfölj 2019 inspirerad av Yales modell gav den en avkastning på 39 procent på två och ett halvt år. 

I Placeringsguiden nummer 2 publicerade vi 2022 års upplaga av vår Yaleportfölj. Den innehåller 18 olika tillgångar. Samtliga är fonder och aktier som är investeringsbara för svenska privatpersoner. 

På den här sidan kan du följa värdeutvecklingen, samt nyhetsflödet, nytillkomna analyser och insiders affärer för tillgångarna som ingår i vår Yaleportfölj från Placeringsguiden nummer 12. 

Det ger dig en bra bevakningslista för att plocka upp aktier eller fonder i eventuella svackor eller fånga de som ser ut att sätta fart på nya affärer. 

Du uppdaterar dig lätt om allt vi skrev om Yaleportföljen i Placeringsguiden nummer 2 2022 på www.privataaffarer.se/tidningsarkivet  

This portfolio block will display on front site only