XVIVO startar sin digitala transformationsresa tillsammans med UMC Groningen för att möjliggöra en ökning av framgångsrika transplantationer

2021-07-08 15:45:00

XVIVO och University Medical Center Groningen (UMCG) har kommit överens om att gemensamt genomföra ett pilotprojekt inom avancerad analys med hjälp av leverperfusionsdata från XVIVOs maskin för leverperfusion, Liver Assist. Projektet, benämnt XCEPT, syftar till att extrahera data från perfusion för att möjliggöra avancerad analys av organ inför transplantation. Analysen ska hjälpa de kirurgiska teamen fatta ett mer datadrivet beslut och öka antalet framgångsrika levertransplantationer.

XVIVO har fördjupat partnerskapet med professor Robert Portes levertransplantationsgrupp vid UMC Groningen. Deras värdefulla transplantationsdata kommer att användas för att starta en avancerad analys i syfte att konstruera en receptmodell som förser kirurgen med beslutstöd i realtid.

Professor Portes grupp utvecklade dHOPE-protokollet för kall syresatt leverperfusion och publicerade nyligen de utmärkta resultaten av deras randomiserade kontrollerade kliniska studie i New England Journal of Medicine. En förlängning av detta protokoll, med kontrollerad syresatt uppvärmning och efterföljande funktionsbedömning av högrisklever vid kroppstemperatur (normotermi), kräver avancerat datadrivet beslutsstöd. Den självlärande analysmodellen kommer att bistå med tolkning av de data som genereras utifrån tidigare perfusionsresultat.

Det långsiktiga målet med XCEPT-projektet är att skapa en gemensam databas för perfusionsdata från alla Liver Assist-maskiner. Anslutna kliniker ska kunna dela sina egna data, samt få tillgång till alla data i databasen, för att kunna använda kunskap som för närvarande endast är lokalt tillgänglig på varje klinik.

”Detta är ett viktigt steg framåt för att ta maskinell leverperfusion till nästa nivå. Det kommer att underlätta antagandet av denna teknik för andra centra och göra kliniska beslut mer evidensbaserade och datadrivna”, säger professor Porte, UMC Groningen.

Modellen kommer att fungera som ett ytterligare verktyg för perfusionister och kirurger globalt genom att utnyttja kunskap från flera kliniker runt om i världen för att generera värdefull insikt. Insikterna kan både underlätta en snabbare utveckling av leverprotokoll och hjälpa kirurgiska team att fatta ett bättre beslut inför transplantation. Dessutom kommer syftet med modellen att öka användningen av högriskorgan som annars ej skulle ha transplanterats.

”Jag är övertygad om att djupare analys av perfusionsdata från XVIVOs perfusionsmaskiner kommer att ge värdefulla insikter till transplantationsteam vilket gör det möjligt att transplantera fler organ. Företaget är stolt över att ha UMC Groningen som en partner i projektet eftersom professor Porte och hans team ligger i framkant inom leverperfusion", säger Dag Andersson, VD för XVIVO.

Göteborg, 8 juli 2021

Dag Andersson, VD
XVIVO

MFN