XSPRAY: STARTAR STUDIE MED FÖRBÄTTRAD VERSION AV DASATINIB

2021-06-10 08:36:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Xspray Pharma har inlett en bioekvivalensstudie för bolagets förbättrade version av dasatinib.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Studiens mål är att visa att en lägre dosstyrka av Xspray Pharmas förbättrade version av dasatinib är bioekvivalent med en högre dosstyrka av originalläkemedlet Sprycel från Bristol Myers Squibb.

Studieresultat från denna studie väntas under tredje kvartalet 2021 och kommer ligga till grund för en ansökan om marknadsgodkännande i USA.Direkt-SE