XSPRAY: RÖRELSERESULTAT BLEV -29,2 MLN KR 2 KV

2022-08-05 08:33:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Xspray Pharma, som utvecklar läkemedel med så kallad amorf struktur, redovisar ett rörelseresultat på -29,2 miljoner kronor (-17,3) för det andra kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt låg på -28,9 miljoner kronor (-17,0).

Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -24,5 miljoner kronor (-12,8) med likvida medel om 143 miljoner kronor (254) vid rapportperiodens utgång.Direkt-SE