XSPRAY: INLETT EKVIVALENSSTUDIE, RESULTAT VÄNTAS 2H

2021-08-06 13:06:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Registreringsgrundande bioekvivalensstudierna har inletts med den modifierade tablettformuleringen av den generiska produktkandidaten med dasatinib, HyNap-Dasa ANDA "C".

Det skriver Xspray i ett pressmeddelande.

Studierna genomförs på friska frivilliga under fastande respektive icke fastande förhållanden och syftet är att uppnå bioekvivalens för Hynap-Dasa ANDA "C" jämfört med referensprodukten Sprycel (dasatinib).

Resultaten från de båda studierna förväntas under H2 2021.

"Det är mycket glädjande att vi nu har inlett bioekvivalensstudierna med den generiska produktkandidaten med dasatinib, Hynap-Dasa ANDA "C". Vi har modifierat formuleringen för att kompensera för Sprycels låga absorbtion i kroppen under fastande förhållanden, där våra tidigare formuleringar har haft för hög absorbtion i jämförelse med referensprodukten," säger Per Andersson, vd för Xspray Pharma i en skriftlig kommentar.Direkt-SE