XSPRAY: FOKUSERAR PÅ DASYNOC, AVSLUTAR GENERISK DASATINIB

2021-10-13 08:19:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Xspray Pharma väljer att helt fokusera på produkten Dasynoc och avslutar utvecklingen av den generiska versionen av dasatinib.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Resultat från bioekvivalensstudierna med den generiska produktkandidaten Hynap-Dasa Anda C visar att kraven för bioekvivalens jämfört med referensprodukten Sprycel uppnåddes i gruppen som intagit en måltid men inte hos fastande försökspersoner. Därför väljer bolaget att fokusera på Dasynoc som nått bioekvivalens med 30 procent lägre dos än Sprycel.

"Vi har utvecklat den generiska versionen av dasatinib och den förbättrade versionen Dasynoc parallellt, men vi väljer nu att fokusera på Dasynoc då vi ser att marknadsvärdet är högt inte bara under, utan också efter patentfönstrets slut", säger Xspray Pharmas vd Per Andersson i en kommentar.

Ansökan om marknadsgodkännande för Dasynoc i USA ska enligt bolagets plan ske under det fjärde kvartalet i år.Direkt-SE