XINTELA: KONVERTIBELEMISSION 25 MLN KR TILL FLERIE INVEST

2022-10-26 08:37:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Xintela har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat att genomföra en konvertibelemission om 25 miljoner kronor till bolagets största aktieägare Flerie Invest.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För att säkerställa bolagets finansiering under tiden fram till genomförandet av konvertibelemissionen har Xintela upptagit ett brygglån från Flerie Invest om 25 miljoner kronor som avses att kvittas mot konvertibler i konvertibelemissionen.

Det totala lånebeloppet uppgår till 25 miljoner kronor och löper med en årlig ränta om fem procent. Det konvertibla lånet avses att bokföras som eget kapital och kommer således inte att ge upphov till någon skuld i Xintelas balansräkning, heter det.

Xintela avser att använda likviden för vidareutveckling av bolagets kliniska och prekliniska projekt samt för att stärka bolagets likviditet.Direkt-SE