Aktier Pareto Securities välkomnar biosimilarutvecklaren Xbrane Biopharma och tar farväl till Bioinvent International i sin svenska aktieportfölj. Det framgår av Paretos uppdatering av portföljen för augusti månad.

Portföljtillskottet Xbranes ledande biosimilar, Xlucane, har nått det primära effektmåttet enligt top-line-data från en interimsanalys av den pågående fas 3 ekvivalensstudien med VEGF-a-hämmaren Lucentis, framhåller analyshuset.

Pareto ser ytterligare katalysatorer inom snar framtid; ansökan om marknadsgodkännande till både den europeiska och amerikanska läkemyndigheten på basis av interimresultaten väntas postas. Även ytterligare regionala samarbeten för Xlucane, i exempelvis Japan och Kina, är möjligt enligt Pareto.

Juli var en stark månad för benchmarkindexet OMXSGI som steg 7,4 procent skriver Pareto, vars aktieportfölj klättrade 2,5 procent i jämförelse. Innehavet ABB var i linje med indexavancemanget och de två innehav som klart presterade bättre var Sedana Medical och Renewcell som adderade 20 respektive 17 procent.

Sedana steg på EU-godkännandet av läkemedlet Sedaconda, för inhalationssedering inom intensivvård, och Renewcell fick beviljat miljötillstånd för sin nya textilåtervinningsanläggning i Sundsvall.

Paretos fullständiga portfölj består utöver bolagen nämnda ovan av Jetpak, Storytel, Volvo, Millicom, Embracer, Lundin Mining, där samtliga är viktade 10 procent var i portföljen.