XBRANE BIOPHARMA: EBITDA-RESULTAT -50,7 KR 4 KV (-28,2)

2023-02-17 08:08:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Biosimilarutvecklaren Xbrane Biopharma redovisar en nettoomsättning på 17,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (2,8).

Ebitda-resultatet uppgick till -50,7 miljoner kronor (-28,2).

FoU-kostnaderna låg på 59,5 miljoner kronor (28,9) motsvarande 82 procent (79) av totala rörelsekostnader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -115 miljoner kronor (-60,4) i kvartalet med likvida medel vid periodens slut om 194 miljoner kronor (295).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2022.

Förutsatt att försäljningen av Xbranes första biosimilar Ximluci följer prognos samt att bolaget sluter avtal med en kommersiell partner som delar på utvecklingskostnaderna för onkologiportföljen, förväntar Xbrane Biopharma sig att nå positivt operationellt kassaflöde under 2024, skriver vd Martin Åmark i bokslutsrapporten.Direkt-SE