XAVI SOLUTIONNODE: EMPIR UTLÖSER BUDPLIKT (OMS)

2022-07-21 05:59:45

(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Som emissionsgarant i Xavi Solutionnodes har Empir tilldelats ytterligare knappt 25 miljoner aktier i Xavi Solutionnode vilket utlöser budplikt. Empir kommer inte att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Xavi Solutionnode eftersom Empir beslutat att dela ut drygt 22 miljoner aktier i Xavi Solutionnode till sina aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Empir Groups tilldelning av aktier i Xavi Solutionnodes företrädesemission innebär att Empir Group innehar sammanlagt cirka 40,8 procent av aktierna och cirka 40,4 procent av rösterna i Xavi Solutionnode. Efter utdelningen kommer Empir att inneha cirka 23,1 procent av aktierna och omkring 22,8 procent av rösterna i Xavi Solutionnode.Direkt-SE