Xano rusar efter köp

Publicerad 2012-12-13 15:28

Aktier Xano köpte på torsdagen två bolag, Åges Industrier i Unnaryd och ITB Teknik i Unnaryd.

Sammantaget sysselsätter verksamheterna ungefär 250 personer. Omsättningen har under de senaste åren uppgått till cirka 450 miljoner kronor och bolagen har genererat ett gott resultat, skriver Xano i ett pressmeddelande.

Köpeskillingen erläggs dels kontant med 366 miljoner kronor och dels mot revers om 100 miljoner kronor med löptid fem år.

Med avdrag för förvärvade likvida medel, påverkas koncernens kassaflöde preliminärt med 340 miljoner kronor   under 2012. De nyköpta bolagen konsolideras i Xanokoncernen från den 31 december och väntas under 2013 bidra med cirka 400 miljoner kronor i omsättning och 4-5 kronor i resultat per aktie, skriver Xano.

Xanos aktie rusade på beskedet. Vid 15.30-tiden var kursen upp med 22 procent till 106 kr.