XANO: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 88 MLN KR 4 KV (60)

2022-02-10 14:03:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsbolaget Xano Industri redovisar ett resultat efter skatt på 88 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (60). Resultatet per aktie uppgick till 3:02 kronor (2:09).

Nettoomsättningen uppgick till 883 miljoner kronor (630).

Rörelseresultatet blev 114 miljoner kronor (83).

En utdelning om 3:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (2:50). Vidare föreslås en aktiesplit 2:1.Direkt-SE