XANO: OMSÄTTNING OCH RESULTAT ÖKADE 1 KV

2022-05-05 13:04:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsbolaget Xano Industri hade en nettoomsättning på 985 miljoner kronor (698) och ett rörelseresultat uppgående till 146 miljoner kronor (103) under det första kvartalet 2022.

Resultat före skatt uppgick till 138 miljoner kronor (104) och resultat efter skatt var 108 miljoner kronor (81).Direkt-SE