DI ser köpläge i doldisaktien

Publicerad 2018-02-26 07:31

Aktietips Industrigruppen Xano gynnas av en stark investeringskonjunktur, förvärv och avknoppningschanser, skriver Dagens Industri på måndagen och delar ut en köprekommendation under rubriken "laddad doldis till lockande pris".

DI konstaterar dock att det svaga intresset för aktien är förståeligt:

”Med nästan 90 procent av aktierna ägda av de två största ägarna är möjligheterna att köpa in sig likväl som att snabbt dansa ut begränsade. Spekulanter gör sig därför inte besvär. Men för de riktigt långsiktiga finns det skäl att skärskåda vad Xano har att erbjuda”, skriver DI.