XANO förvärvar företag inom teknisk rotationsgjutning

2021-11-12 08:45:00

Verksamheten, som huvudsakligen bedrivs i dotterbolaget PRM Kunststoffen B.V. (PRM), omfattar utveckling och tillverkning av produkter och system genom rotationsgjutning av polymera material. Företaget förfogar bland annat över Europas största gjutmaskin. Försäljningen sker till ledande företag i Europa, med Nederländerna och Tyskland som primära marknader. PRM har 54 anställda och omsätter ca 11 MEUR med god lönsamhet.

PRM kompletterar befintlig verksamhet inom XANOs affärsenhet Industrial Products. Ett viktigt område för kommande samordningsaktiviteter är hållbar produktion. Som ett av få företag inom rotationsgjutning har PRM kapacitet och kompletta resurser för egen återvinning av plastråvara till hög kvalitet. Förvärvet innebär att affärsenhetens pågående arbete med utveckling av hållbara lösningar för återvinning och återanvändning av plastmaterial tar ännu ett steg framåt.

PRM tillför också ytterligare teknikkompetens och stärker affärsenhetens marknadsnärvaro i norra Europa. Förvärvet skapar en bra bas för tillverkning och marknadsföring av de egna produktsortimenten inom industri och infrastruktur på Europamarknaden. Samordningsfördelar kan uppnås genom att affärsenhetens företag med gemensamma resurser har möjlighet att erbjuda såväl utökad kapacitet som större närhet till ledande kunder. 

Konsolidering sker från och med den 1 november 2021. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på XANOs resultat per aktie.

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, tel. 036 31 22 33

Denna information lämnades för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 08:45 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2,9 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 300. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Cision