Konjunktur Trots sjunkande inflation väntar sig ekonomerna att den amerikanska ekonomin faller ned i recession i år. Det visar Wall Street Journals enkät.

Den genomsnittliga bedömningen om sannolikheten för en recession ligger på 61 procent, endast 2 procentenheter ned från motsvarande enkät för tre månader sedan.

KPI-inflationen sjönk till 6,5 procent i december, och väntas fortsätta ned till 3,1 procent i december 2023, lägre än 3,3 procent som väntades i oktober. I slutet av 2024 väntas inflationen ha sjunkit till 2,4 procent.

”Även om de senaste inflationsutfallen visat vissa framsteg, så är några kärnkategorier ihållande och som förknippas med en historiskt stram arbetsmarknad, vilket indikerar att Fed fortsatt har en ‘lång väg att gå'”, uppgav Brett Ryan och Matthew Luzzetti på Deutsche Bank i enkäten.

De tror att Fed håller i sin åtstramande bana för att rebalansera arbetsmarknaden och prisstabiliteten, vilket kommer att orsaka en kraftig uppgång i arbetslösheten och utlösa en recession.

Greg Daco på EY-Parthenon noterade att även om tjänstesektorn förblir robust, så tyngs bostadssektorn av förhöjda boräntor och tillverkningsindustrin är under press, vilket båda pekar mot att en ekonomisk nedgång kommer.

Även om många ser en recession som oundviklig tror de att den blir grund. BNP väntas minska med 0,4 procent i beräknad årstakt andra kvartalet och stagnera tredje kvartalet. Totalt väntas BNP vara oförändrad under 2023, ned från +0,4 procent i oktoberenkäten.

Det är National Bureau of Economic Research, NBER, som ”formellt” definierar när USA är i recession, baserat på en betydande nedgång i den ekonomiska aktiviteten som är brett baserad och som varar mer än några månader.

För 2020, i inledningen av pandemin, såg dock NBER en recession som varade kortare än så, från februari till april.

Innan dess var den senaste recessionen, enligt NBER, under finanskrisen, mellan december 2007 och juni 2009.