FED Fedledamöter har signalerat planer om att höja styrräntan med 50 punkter vid policymötet nästa vecka, men ett förhöjt lönetryck kan förmå dem att höja räntenivån till högre nivåer än vad investerare för närvarande räknar med. Det skriver Wall Street Journals Fedreporter Nick Timiraos på måndagen.

Efter att ha höjt styrräntan med 75 punkter vid fyra möten i rad skulle en mindre höjning, med 50 punkter, i december markera en ny fas för penningpolitiken.

”Beslutsfattarna räknar med att pristrycket kommer att lätta meningsfullt nästa år, men en rask löneökningstakt eller högre inflation i arbetsintensiva tjänstesektorer i ekonomin kan leda till att flera av dem stöder en höjning av benchmarkräntan nästa år över de 5 procent som för närvarande väntas bland investerare”, skriver Nick Timiraos.

Han tillägger att anföranden och intervjuer nyligen tyder på att ledamöterna vill vara på sin vakt för att inte höja räntan för lite och tillåta att inflationen tar fart igen, men de vill samtidigt inte höja räntan för mycket och orsaka onödig svaghet.

I september pekade Fedledamöternas konsensusprognos mot att styrräntan kommer att toppa någonstans i intervallet 4,50 till 5,00 procent nästa år. De nya prognoserna, som publiceras i samband med räntebeslutet den 14 december, kan antyda att ”landningszonen” för styrräntan kan höjas till mellan 4,75 och 5,25 procent, enligt Timiraos.

Han skriver vidare att ledamöterna nästa vecka sannolikt kommer att debattera hur mycket räntan bör höjas i februari. Åsikterna kommer att utformas av ledamöternas bedömning om det underliggande pristrycket. Om inflationen bromsar in samtidigt som arbetsmarknaden förblir stram kan åsikterna bli mer delade om hur Fed ska gå vidare.