Handelskriget USA:s president Joe Biden kan denna vecka komma att presentera vissa lättnader i tullarna riktade mot Kina, för att lätta på inflationstrycket. Det rapporterar Wall Street Journal.

Förslaget ska ha tröskats internt under några veckors tid och kan inkludera en paus på tullar för konsumentvaror som kläder och skolmaterial, liksom en bred möjlighet för importörer att söka lättnader.

Handelsrepresentanten gör nu en regelmässig översyn av tullarna, som infördes under Donald Trump, och ”remissrundan” för detta slutar den 5 juli. Det ger Vita huset en möjlighet att kalibrera policyn. Det råder samtidigt vitt skilda meningar om tullarna inom administrationen, där en del ser det som en möjlighet att utöva påtryckningar på Kina.

Finansminister Janet Yellen diskuterade på tisdagen ekonomiska frågor med Kina vice premiärminister Liu He, där bland annat tullarna avhandlades. De talade även om hur leveranskedjorna kan återupprättas.