Räntor Den räntehöjning som Riksbanken flaggat för hänger alltmer löst. Det menar Nordeas chefsekonom Annika Winsth som tror att boräntetoppen är nära och att varken räntor med korta eller längre löptider stiger nämnvärt framöver.

Det är i Nordeas senaste ränteprognos som Annika Winsth konstaterar att Riksbanken visserligen har flaggat för ytterligare en styrräntehöjning på 0,25 procentenheter i juni eller september. 

”Den höjningen hänger emellertid alltmer löst då inflationen har toppat och förväntas fortsätta dämpas framöver”, skriver Winsth och fortsätter: 

”Redan vid det penningpolitiska mötet i april var Riksbanksdirektionen oeniga om hur stor räntehöjning som behövdes. Två av ledamöterna reserverade sig och ville se en mindre höjning i april. Sedan dess har företagens prisplaner fortsatt falla i stort fritt. Detta samtidigt som det senaste inflationsutfallet kom in lägre än förväntat och där delarna talar för att den utvecklingen fortsätter framöver”.

Riksbanken hinner dessutom får inflationssiffrorna för maj månad innan det är dags att lämna räntebesked i slutet av juni.

”Såväl Nordeas som Riksbankens bedömning är att inflationen fortsätter ned”, skriver Winsth.

Men enligt Winsth finns det flera faktorer som ändå talar för en räntehöjning.

”Flera av Riksbankens ledamöter vill se tydliga tecken på att inflationen faller och det går därmed inte att utesluta att styrräntan höjs ytterligare en gång till”.

Den svaga svenska kronan är ytterligare ett skäl till en räntehöjning.

”Särskilt eftersom ECB förväntas höja räntan flera gånger till”, skriver Winsth.

När det gäller bolånen så ligger dock de värsta höjningarna bakom oss. Dessutom är konkurrensen på bolånemarknaden just nu stenhård i spåren av allt färre bostadsaffärer.

”Det är därmed sannolikt att bolåneräntorna inte fullt ut följer med underliggande räntor upp. Det talar för att vi är nära räntetoppen och att varken räntor med korta eller längre löptider stiger nämnvärt framöver”, skriver Winsth.

Och även om bundna boräntor ligger lägre än tremånadersräntan så är det tveksamt om det är värt att binda räntan i nuläget, menar Annika Winsth.

”Nordeas bedömning är att svensk konjunktur bromsar in så pass mycket att Riksbanken tvingas sänka styrräntan i snabb takt i början av nästa år. Risken är då att hushåll som tagit lån till bunden ränta gör en sämre affär över löptiden”, skriver hon.

Tabell: Nordeas ränteprognos 24/5 2023.

nordea-boranteprogmaj2023

Källa: Nordea