Boräntan Du bör räkna med att din boränta dubbleras till årsskiftet och därefter kan den mycket väl fortsätta att stiga. Det är budskapet i Nordeas senaste boränteprognos som skrivs av chefekonomen Annika Winsth.

Skälet till att boräntan höjs kraftigt är att Riksbanken totalt bytt fot när inflationen fortsatt att öka, långt över Riksbankens mål.

”Att Riksbanken fortsätter att höja räntan de närmaste mötena är i stort sett givet. Frågan är snarare med hur mycket”, skriver Annika Winsth i boränteprognosen, men Nordea tror att räntan höjs med 0,5 procentenheter både i juni och i september. I prognosen ligger också en tredje höjning, i november, med 0,25 procentenheter.

Totalt ger det en reporänta på 1,5 procent, och därmed en boränta för väldigt många på minst det dubbla, 3 procent. Annika Winsth påminner också om att Stefan Ingves flera gånger har nämnt att hushållen bör ta höjd för en boränta på mellan 3 och 4 procent, och ska boräntan nå ända dit krävs att Riksbanken fortsätter att höja reporäntan även under 2023.

Det kommer att bli tungt för många hushåll som vant sig vid mycket låga räntor och att kunna låna upp allt mer pengar, och för många kommer det att bli svårt att klara av en så stor kostnadsökning som en dubblering, eller ännu mer, av bolånen, menar Winsth, som också konstaterar att både konjunkturen och bostadsmarknaden kommer att påverkas negativt. Det innebär att svenska bopriser faller med 10 procent, tror Nordea.

Skulle det dessutom inte gå att ”få bukt med inflationen”, med fortsatta räntehöjningar som konsekvens, blir fortsatt nedgång ”betydligt mer kännbar och smärtsam” för många på bostadsmarknaden.

Tabell: Nordeas boränteprognos per den 24 maj 2022:

 

  2022-05-24 3 mån dec-22 juni-23 dec-23
Reporäntan 0,25 0,75 1,50 1,50 1,50
Boränta, Nordea          
3 mån 2,79 3,29 4,00 4,00 4,00
2 år 3,55 3,90 4,10 4,10 4,10
5 år 3,98 4,05 4,15 4,20 4,15