Wihlborgs vinst ökade

Publicerad 2007-11-20 17:07

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar en vinst efter finansiella poster på 192 miljoner kronor för årets tre första månader. Det skall jämföras med en vinst på 141 miljoner kronor för motsvarande kvartal förra året.

– Vi kan redovisa ett bra resultat och en god utveckling trots konjunkturavmattningen och det faktum att det första kvartalet på grund av säsongsrelaterade kostnader ofta är det svagaste under året, säger Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter