Wihlborgs höjde hyresintäkterna

Publicerad 2017-10-23 08:15

Rapport Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 578 miljoner kr (508) i det tredje kvartalet 2017.

Driftsöverskottet uppgick till 448 miljoner kr (403) medan förvaltningsresultatet blev 314 miljoner kr (276) – båda dessa poster är exklusive ersättning för förtida inlösen av hyreskontrakt.

Rapporterat driftöverskott blev 467 miljoner kr (406) och rapporterat förvaltningsresultat var 333 miljoner (279).

Wihlborgs värdeförändringar, för fastigheter och derivat, summerade till 440 miljoner kr (88).

Efter skatt blev resultatet 603 miljoner kr, motsvarande 7,85 kr per aktie (3,73).