Vinstras för Wihlborgs

Publicerad 2014-07-07 08:01

Rapport Trots stigande hyresintäkter redovisar fastighetsbolaget Wihlborgs en klart lägre vinst under andra kvartalet. 

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar ett resultat efter skatt på 39 miljoner kronor för det andra kvartalet 2014 (352). Resultatet per aktie uppgick till 0:51 kronor (4:58).

Hyresintäkterna uppgick till 468 miljoner kronor (404).

Driftsöverskottet uppgick till 351 miljoner kronor (303) medan förvaltningsresultatet blev 223 miljoner kronor (187).

I driftsöverskottet och förvaltningsresultatet ingår engångsersättning för förtida lösen av hyreskontrakt om 49 miljoner kronor (2).

Nettouthyrningen uppgick till 8 miljoner kronor.

Värdeförändring i fastigheter uppgick till 93 miljoner kronor (49) och värdeförändring i derivat var -257 miljoner (215).