Vinstras för Wihlborgs

Publicerad 2014-02-04 08:10

Rapport Trots att hyresintäkterna ökar får fastighetsbolaget Wihlborgs se sin vinst efter skatt krympa rejält i det fjärde kvartalet.

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar ett resultat efter skatt på 171 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (378). Resultatet per aktie uppgick till 2:22 kronor (4:92).

Hyresintäkterna uppgick till 453 miljoner kronor (380).

Driftsöverskottet uppgick till 316 miljoner kronor (267) medan förvaltningsresultatet blev 185 miljoner kronor (158).

En utdelning om 4:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2013 (4:00).

Fastighetsbolaget Wihlborgs har under 2013 en nyteckning av hyresavtal som på helårsbasis uppgått till 160 miljoner kronor (153). Periodens uppsägningar har uppgått till 139 miljoner (119).

Detta innebär en nettouthyrning om 21 miljoner kronor (34). Det framgår av bokslutsrapporten.