Wihlborgs köper i Drott

Publicerad 2007-11-20 17:06

Wihlborgs Fastigheter köpte i går 100 000 B-aktier i konkurrenten Drott. I och med affären äger bolaget 8 886 500 aktier i bolaget. Det motsvarar tio procent av kapitalet och 9,5 procent av rösterna.

I februari i år köpte Wihlborgs motsvarande fem procent i Drott.

– Drott är ett högkvalitativt fastighetsbolag med ett intressant fastighetsbestånd. Av det skälet vill Wihlborgs delta i den förädlingsprocess som inletts, sade då Erik Pa