Rapport Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 662 miljoner kronor (557) i det andra kvartalet 2018.

Driftsöverskottet uppgick till 497 miljoner kr (422) medan förvaltningsresultatet blev 354 miljoner kr (290).

Wihlborgs värdeförändringar, för fastigheter och derivat, summerade till 238 miljoner kr (484).

Efter skatt blev resultatet 620 miljoner kr, motsvarande 4,03 kr per aktie (3,92).