Rapport Fastighetsbolaget Wilhborgs förvaltningsresultat kom in på 474 miljoner kr under det andra kvartalet i år (467), vilket är stabilt mot bakgrund av den nuvarande situationen i omvärlden. Det skriver Wihlborgs vd Ulrika Hallengren i rapporten. Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 767 miljoner kr (757) under kvartalet.

Wihlborgs har totalt tecknat nya avtal till ett värde om 49 miljoner kr. Ett av de större nytecknade avtalen är det 15-åriga kontraktet med Region Skåne om 3.700 kvadratmeter på Dockan i Malmö.

Avseende intäkterna liksom driftöverskottet har de påverkats negativt av hyresrabatter om 11 miljoner kr som beviljats till följd av situationen med covid-19, skriver bolaget vidare.

”I dagens situation måste vi vara anpassningsbara, lyhörda och handlingskraftiga för att möta de utmaningar som finns. Men vi ska inte släppa blicken från vår långsiktiga strategi. Vi ska fortsätta ha fokus på en effektiv och kundnära förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen”, skriver vd.

Mot bakgrund av en fortsatt aktivitet bland hyresgäster och en stabil finansiell position för Wihlborgs fortsätter bolaget driva sina pågående projekt på ett planenligt sätt, heter det.

”Vi startar även nya projekt, till exempel i Lund där vi kommer att göra en genomgripande renovering av fastigheten Raffinaderiet 3 och därmed skapa 5.800 kvadratmeter moderna kontor precis vid Lunds centralstation”, skriver Ulrika Hallengren.

 

 

 

Driftsöverskottet uppgick till 570 miljoner kr (563) medan förvaltningsresultatet blev 474 miljoner kr (467).

Wihlborgs värdeförändringar för fastigheter blev 28 miljoner kr (204) medan värdeförändringar derivat uppgick till -24 miljoner kr (-135).

Efter skatt blev resultatet 364 miljoner kr (616), motsvarande 2,37 kr per aktie (4,01).