Wihlborgs ökar hyresintäkterna

Publicerad 2014-10-21 07:54

Rapport Fastighetsbolaget redovisar högre hyresintäkter och driftsöverskott för tredje kvartalet.

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 458 miljoner kronor (451) i det tredje kvartalet 2014.

Driftsöverskottet uppgick till 354 miljoner kronor (344) medan förvaltningsresultatet blev 224 miljoner kronor (210).

Wihlborgs värdeförändringar, för fastigheter och derivat, summerade till -113 miljoner kronor (126).

Efter skatt blev resultatet 78 miljoner kronor, motsvarande 1:01 kronor per aktie (3:42).