Wihlborgs Fastigheter AB: Wihlborgs hyr ut 12 000 kvm till Bygningsstyrelsen

2022-12-19 07:30:00

Fastigheten på Ejby Industrivej i Glostrup i västra Köpenhamn omfattar 50 000 kvm och har sedan 2021, då Danske Bank lämnade lokalerna, drivits vidare som ett lovande stadsutvecklingsprojekt. Nu tar Rigspolitiet över delar av lokalerna i en treårig förhyrning.

Fastigheten har direkt access till ringvägen och övriga motorvägsnätet. Kommunikationsläget kommer förbättras ytterligare när Letbanen öppnar en ny station precis intill under 2025. Detta tillsammans med goda byggrättsmöjligheter gör att utvecklingspotentialen är mycket god.

- Det är glädjande att vi får in Rigspolitiet i vår fastighet på Ejby Industrivej och att vi samtidigt utvecklar vårt samarbete med den danska staten. Avtalet med Bygningsstyrelsen innebär att vi har tid och ro till att hitta den bästa lösningen för fastigheten, som har en riktigt bra utvecklingspotential, siäger Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S.

- Ejby Industrivej har med sin placering och utformning stor potential. Vi är glada att få Rigspolitiet som hyresgäst här under tiden vi utvecklar de långsiktiga planerna för fastigheten, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Cision