Rekordkvartal för Wihlborgs

Publicerad 2015-07-06 08:19

Rapport Wihlborgs nettouthyrning under det andra kvartalet uppgick till 23 miljoner kronor och därmed hämta tillbaka det bolaget tappade under första kvartalet.

Det säger vd Anders Jarl i delårsrapporten på måndagsmorgonen.

Under det andra kvartalet nådde Wihlborgs den högsta hyresintäkten, det högsta driftsöverskottet och det högsta förvaltningsresultatet någonsin under ett enskilt kvartal, säger vd:n vidare.

Förvaltningsresultatet ökade med 7,6 procent exklusive ersättningar för förtida lösen, medan hyresintäkterna steg 2,6 procent.

”Ökningen av intäkterna drivs dels av färdigställda projekt men även av att vi vid nyteckning av kontrakt kan uppnå högre hyresnivåer än tidigare”, kommenterar Anders Jarl.

Driftsöverskottet exklusive ersättningar för förtidslösen blev 357 miljoner kronor, motsvarande en överskottsgrad om 74,4 procent. En viss ökning av fastighetsskatten gällande färdigställda projekt har ökat driftskostnaderna något.

Trots en ökad skuld så minskar finansnettot till -106 miljoner kronor jämfört med föregående år till följd av sjunkande räntor.

Vad gäller framåtblickande, kommer Wihlborgs att se en viss vakansökning under hösten då till exempel Gängtappen 1 och Ubåtshallen i Malmö kommer att tömmas för att byggas om.

”Men våra hyresintäkter totalt kommer ändå att öka och vi kommer även fortsättningsvis öka förvaltningsresultatet. Vi ser en underliggande god tillväxt på våra marknader och vår projektportfölj borgar för att vi ska kunna fortsätta växa”, skriver Anders Jarl.