DI: Köpläge i fastighetsbolaget

Publicerad 2014-04-14 09:50

Aktietips Marknadsdominansen i Öresundsområdet skapar unika skalfördelar. Det skriver Dagens Industri i måndagens tidning och delar ut en köprekommendation.

Wihlborgs vd Anders Jarl tror att fastighetsförvärv och investeringar på 1,5-2,0 miljarder kronor kommer att öka bolagets förvaltningsresultat med 6-7 procent. Historiskt har värdeförändringar bidragit stort till resultatet och stått för hälften av substanstillväxten, konstaterar tidningen.

”Vi köper Anders Jarls prognos för förvaltningsresultatet, men antar oförändrade värden på bolagets fastigheter och räntederivat. Då blir resultatet efter noll kronor i betald skatt 800 miljoner kronor i år. Det skulle öka bolagets egna kapital med 11,5 procent”, skriver DI och konstaterar att aktien förtjänar att handlas till premie.

”En enkel regel är att det egna kapitalet är värt lika många gånger som substanstillväxten överstiger ett rimligt avkastningskrav, just nu runt 8 procent. En rättvis värdering skulle då vara 1,4 gånger det egna kapitalet på 90 kronor per aktie, vilket ger 126 kronor per aktie”, skriver DI.

Som alla fastighetsbolag har Wihlborgs en stor skatteskuld, vilken reducerar det egna kapitalet med 1,6 miljarder kronor eller 20 kronor per aktie.

”Sannolikt kommer skulden aldrig att behöva betalas på grund av generösa skattemässiga avskrivningsregler och möjlighet att sälja av fastigheter i bolag med låg skatt. Rensat för den sjunker Wihlborgsaktiernas värdering till 1,15 gånger det egna kapitalet. Det är drygt 20 procent under vad aktien borda kosta. Köp”, skriver Dagens Industri.