Wihlborg het aktie för Öresund

Publicerad 2007-11-21 09:07

Bland de innehav som Öresund har tillhör Nobia och Wihlborg de intressantaste. Det menar bolagets vice VD Stefan Dahlbo som deltog på Småbolagsdagen under torsdagen.

”Särnoteringen av Öresundsfastigheterna i Wihlborg kan lyfta fram värden och Nobia är ett synnerligen välskött bolag som verkar på en väldigt fragmenterad marknad”, säger Öresunds vice VD Stefan Dahlbo till Nyhetsbyrån Direkt i samband med företagspresentationen.

När det gäller frågan om huruvida investmentbolag bör handlas med premie anser Öresunds vice VD Stefan Dahlbo att det mycket väl kan vara motiverat, eftersom de positiva skatteeffekterna i kombination med låga driftskostnader ger en konkurrensfördel gentemot andra ägandeformer.

(Direkt)