USA En historisk genomgång av Wells Fargo visar att ränteskillnaden mellan 10-åriga och 1-åriga amerikanska statsobligationer är den mest pålitliga recessionsindikatorn för USA.

Nu har 1-årsräntan varit högre än 10-årsräntan, alltså en inverterad räntekurva, i mer än två månader i rad. Detta innebär att det är 91 procents sannolikhet för en recession i USA det kommande året, enligt Wells Fargos beräkningar.

De har även undersökt om räntekurvan kan säga något om hur allvarlig en recession blir och då kommit fram till att om räntekurvan 10-år/1-år är inverterad i tolv månader eller mer finns det en stor sannolikhet för att stundande recession blir värre än normalt. Nu har ränteskillnaden mellan 10-åriga och 1-åriga statsobligationer varit negativ i tre månader i rad.

”Vi tror att detta riktmärke för en tidig varningssignal kan hjälpa beslutsfattare att i realtid analysera om en stundande recession kommer att vara mild eller allvarlig”, skriver Wells Fargo.