WAYSTREAM: NETTOOMSÄTTNINGEN STEG TILL 21,1 MLN KR 1 KV (NY)

2021-04-22 08:47:48

(Tillägg: kommentar från vd)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Waystream redovisar en nettoomsättning på 21,1 miljoner kronor för det första kvartalet (19,3). Ebitda-resultatet blev 7,3 miljoner kronor (3,2) medan rörelseresultatet landade vid 5,9 miljoner kronor (1,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten summerades till 15,8 miljoner kronor (3,5).

Den tillförordnade vd:n Susanne Torrbacka skriver att pandemin även har påverkat Waystream då fraktpriserna har ökat och vissa produkter har fått längre leveranstider bland annat på grund av komponentbrist.

"Halvledarbranschen har gjort missbedömningar i den starka efterfrågan som vi nu ser. Vi har dock varit förutseende och motverkar detta genom att jobba med längre forecast-perioder för att vårt komponentbehov bättre ska kunna tillgodoses av våra underleverantörer. Med något enstaka undantag räknar vi därför med att kunna tillverka som planerat under året", skriver Susanne Torrbacka.Direkt-SE