WÄSTBYGG: KÖPER 55% AV PROJEKTBOLAG

2022-06-23 09:38:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggföretaget Wästbygg Wästbygg har köpt 55 procent av Falkenberg Tröinge Utveckling, ett projektbolag som planerar att utveckla en större rastplats med hotell, restaurang, handel, kontorshotell och en större laddstation för elfordon vid Falkenberg.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Säljare är fastighetsutvecklingsbolaget Utveckling 51.

Projektbolaget har ett reservationsavtal för markområdet, som ligger i direkt anslutning till avfarten från E6 mot Ullared och centrala Falkenberg, med Falkenbergs kommun. Detaljplanen för området vann laga kraft tidigare i år. Tillträde till fastigheten beräknas ske under andra kvartalet 2023 och är villkorat av att bygglov för det planerade hotellet erhålls.

Kostnaden för Wästbyggs inträde i projektbolaget uppgår till 11 miljoner kronor.

Initiala kontakter har tagits med tänkbara hyresgäster och intresset är stort, inte minst till följd av de stora trafikflöden som genereras av det strategiska läget, skriver Wästbygg. Bedömt försäljningsvärde för det färdigutvecklade området är cirka 340 miljoner kronor.Direkt-SE