Rapporter Fastighetsbolaget Wallenstams redovisar ett driftnetto på 448 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Det var i linje med analytikernas förväntningar. 

Hyresintäkterna för fastigheter uppgick till under fjärde kvartalet till 627 miljoner kronor. Här låg analytikerkårens förväntningarna på 622 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning. 

Driftnettot blev 448 miljoner kronor mot förväntade 456 miljoner kronor, medan förvaltningsresultatet landade på 259 jämfört med förhandstipset på 257 miljoner kronor.

Värdet på fastighetsbeståndet justeras ned med 3,0 miljarder kronor under perioden. Under samma kvartal föregående år värderades fastighetsbeståndet upp med 2,2 miljarder kronor. 

Förlusten efter skatt landade på 1 801 miljoner kronor. Under fjärde kvartalet året innan redovisade bolaget en nettovinst på 2 067 miljoner kronor. 

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,60 kr per aktie för 2022, det vill säga en oförändrad nivå jämfört med föregående år.

”Känner mig trygg i den värdering som nu är gjord”

I delårsrapporten skriver Wallenstam att höjda direktavkastningskrav under 2022 är en konsekvens av en osäker och avvaktande fastighetsmarknad samt högre räntekostnader.

För 2022 har det resulterat i att direktavkastningskravet i snitt stigit 0,4 procentenheter till 3,4 procent på bolagets bostadsfastigheter och 0,4 procentenheter till 4,8 procent på deras kommersiella fastigheter.

”Jag känner mig trygg i den värdering som nu är gjord”, skriver Hans Wallenstam i rapportens vd-ord.